Громадська організація

В умовах зростання соціально-економічних проблем, недостатньої уваги до системи охорони здоров’я з боку органів державної та місцевої влади, в частині протидії захворюванню на туберкульоз, а також низької обізнаності населення щодо соціально-небезпечних захворювань виникла ідея створити громадську організацію, яка має допомогти у боротьбі з сучасними викликами туберкульозу.

У результаті активною громадськістю м.Суми було створено Громадську організацію «Комунікативно-ресурсний центр».

Основним завданням організації є:

– надання інформації населенню щодо «Туберкульозу»;

– надання психологічної та соціальної підтримки хворим на туберкульоз, у тому числі тимчасово внутрішньо переміщеним особам, з метою підвищення прихильності до лікування;

– сприяти розробленню заходів, спрямованих на такі детермінанти туберкульозу як міграція, в’язниці, внутрішньо переміщені особи;

– всебічна допомога та співпраця з медичними, оздоровчими та соціальними установами і закладами, які займаються профілактикою, виявленням, діагностикою та лікуванням соціально небезпечних захворювань (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, хімічна залежність тощо);

– сприяння веденню просвітницької роботи серед населення через масові заходи та засоби масової інформації з метою пропаганди здорового способу життя і профілактики захворювань;

– ведення просвітницької роботи серед хворих на туберкульоз в частині прихильності до лікування;

– надавати безоплатну правову, інформаційну допомогу та інші соціальні послуги хворим на туберкульоз;

 Очікувані результати:

  1. підвищення обізнаності населення з питань туберкульозу;
  2. зміна дискримінаційного ставлення до хворого на туберкульоз у родині та суспільстві;
  3. покращення комплаєнсу у хворих на туберкульоз;
  4. зменшення перерв у лікуванні.